www.stiklestadgarden.no

Fredrik kjører hund
Fredrik er hjemme en helg i vinterferien og kjører seg en tur rundt gården.