www.stiklestadgarden.no

 

Oppstalling/utegang

 

Anlegget og Fòring

I stallen er det plass til 10 hester.

Hestene som går på utegang har fri tilgang til hus, tørr halm, salt og vann fra thermobar. Alle trøene er gruset opp. 

 

Oppstalling

Hestene går på talle (halm/flis), møkka fjernes hver dag og flis blir lagt på. Dette har vi mange års erfaring med og dette fungerer svært godt, hesten slipper støv og hovene får godt miljø. Ridehestene spiser frokost og middag ute og tas inn til kveldsfòring.

  

 

Utegang-vinterhalvåret

En liten flokk unghester, avlshopper og andre som ikke skal/kan brukes går på utegang. De har tilgang til hus.

 

 

 

 

Beite 

Hjemme på gården har vi gode beiter, fri tilgang på salt og vann.

Mulighet for å ha hesten ½ døgnet på beite, andre del i ”svart trø” for de som har anlegg for å bli for feite.

 

Beiteperiode medio mai til sept/okt.


Vårt stallanlegg og hestehold. Les mer


 

 

kontakt: Ellen Skavhaug, Stiklestad, 7650 Verdal

mobil 93217625, e-post: elle-ska@online.no